Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /home/kharya/public_html/index.php:3) in /home/kharya/public_html/libraries/joomla/session/session.php on line 423

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /home/kharya/public_html/index.php:3) in /home/kharya/public_html/libraries/joomla/session/session.php on line 423

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/kharya/public_html/index.php:3) in /home/kharya/public_html/libraries/joomla/session/session.php on line 426
De Organisatie - Kinderhuis Aryadewaker

Default teaser

De Organisatie

                    Het Kinderhuis Stichting Maharishi Dayanand

                          ( opgericht op 11 februari 2004 )

  

Het Stichting bestuur ziet er als volgt uit:

  1. Voorzitter                       :Mevrouw I      Bhoendie-Raghoe
  2. Ondervoorzitter              :Pandita Mevrouw Ramcharan-Jagessar
  3. Secretaris                        :De heer M. Sewgobind
  4. Penningmeester              :Mevrouw Goelela- Dwarka
  5. Lid                                  :De heer R.      Sital                                      

 

Het doel van de leden van het bestuur zijn gericht op:

Samenwerking en mede delegeren van taken aan de coördinatoren in het licht van projectontwikkeling en management. Toezichthoudend op het financieel beleid.

Toezichthoudend, op organisatie - en personeelsmanagement, ondersteunen van perso-neelsbeleid, systeem voor functioneringsgesprekken e.d.

Uitdragen van doelgroepgerichtheid/kindvriendelijkheid.

 

De visie:

Binnen Maharishi Dayanand Kinderhuis is er naast de beginselen van de Vedische leer, ruime aandacht voor professionele ontwikkeling en het bieden van ontwikkelingskansen aan kinderen op basis van de Conventie Rechten van het Kind. De opvoeding en vorming van de kinderen is idealiter gericht op terugplaatsing naar het eigen milieu, maar in elk geval zijn begeleiding en opvoeding gericht op een toekomst waar het kind als gelukkig mens en nuttig burger zijn/haar plaats in de maatschappij inneemt.

 

De Missie:

Stichting Maharishi Dayanand Kinderhuis draagt er zorg voor voldoende liefdevolle aandacht aan kinderen te bieden, die in een veilige, hygiënische omgeving verblijven, waar de eigen familie nadrukkelijk welkom is. Middels gedegen scholing en het aanleren van sociale vaardigheden en zelfdiscipline, maar ook door goede voeding en het onder-houden van kontakten met de jeugd welzijnsveld worden de kansen op een rooskleurige toekomst bevorderd.

 

Vermeldenswaard is dat het kinderhuis momenteel 38 kinderen telt (25 meisjes en 13 jongens in de leeftijdsklasse van 4 jaar tot en met 18 jaar).

Het bureau kinderhuis is bemand door mevr. Ramjiawan-Parmessar M. en mevr. Bechan-Soekhoe M, beiden van beroep leerkracht.

Zij functioneren als coördinatoren en zijn aangesteld om het functioneren van het tehuis een ordelijk verloop te laten hebben.

 

Beide functionarissen zijn verantwoordelijk voor:

        - Leiding geven aan integraal beleid van het kinderhuis

        - Controle en toezicht houden over het kinderhuis

        -Organisatie en coördinatie van vormingsonderwijs - expressieonderwijs,                            sport en spel, bhajanlessen, excursiedagen, aspecten van opvoeding/vorming en onderwijs

      - Coördineren en vaststellen van alle administratieve zaken zoals: kinderdossier, gezondheidsdocumenten, financiële zaken, magazijn etc.(90 % consumptie wordt jaarlijks gezocht door de coördinatoren)

Zorgen voor goede operationalisering van milieuaspecten, onderhoud van erf, netheid, hygiëne, voeding, gezondheid etc.

-          Onderhouden van contacten met V.P.S.I., Bureau Familie Rechtelijke Zaken, Sozavo, Jeugd Politie en andere relevante instituten.

-          Nemen deel aan vergaderingen, en maken verslagen voor zowel Stichtingbestuur M.R. Dayanand Kinderhuis als Hoofd Bestuur

-          Leiding geven aan kokkin, weesmoeders en stagiaires

-          Streng letten op de voeding en beweging van de kinderen

-          Nationale en internationale bekendheid geven aan het kinderhuis (website-email)

-          Mede zorgen voor vergroting van inkomen d.m.v. projekt schrijven, aanvraag subsidie en uitgaven beleid.

-          Contact onderhouden met de huisarts

-          Beide functionarissen werken in shift verband en ook buiten officiële werktijden, tevens helpen zij ook mee aan de jaarlijkse activiteiten die gehouden worden door de Vereniging Arya Dewaker (vb. Yajnes)

 

De huiswerkbegeleidster mevrouw S. Soekhoe-Sobhie, is parttime in dienst genomen om de kinderen van 16.00 uur tot 20.00 uur te begeleiden, terwijl er ook jaarlijks 6 stagiaires in het kinderhuis stage lopen en zodoende kunnen meerdere kinderen individueel begeleid worden.

 

Verder is er een kokkin die zorgt voor het klaarmaken van maaltijden lunch die op advies van een deskundige is samengesteld

Twee wachters die de wacht houden. Een wachter voor het weekeind en een van maandag tot en met vrijdag van 20. 00 uur `s avonds tot 6. 00 uur `s morgens.